Google

HPV ve Genital Siğil

Human Papilloma Virus (HPV) nedir?
HPV cinsel yolla hulaşan virüslerin başında gelir. Servikal kanserin gelişiminde en önemli etyolojik ajandır. Yapılan çalışmalarda serviks kanseri (rahim ağzı kanseri) olgularının %99'unun HPV'nin bazı tiplerinden kaynaklandığı saptanmıştır. 

HPV nasıl bulaşır?
HPV enfeksiyonu cinsel yolla bulaştığından, cinsel aktif her kadın ya da erkek HPV enfeksiyonu geçirebilir. 15-49 yaş arasındaki her 4 kişiden 3'ünün hayatının herhangi bir döneminde HPV enfeksiyonu geçirdiği bildirilmiştir.
HPV'nin bulaşması için mutlaka tam bir cinsel ilişki olması gerekmez, enfekte bölgelerin birbiri ile kısa süreli teması bile bulaşması için yeterlidir.  Yavaş üreyen bu virüsün latent dönemi 3-12 aydır, ancak herhangi bir lezyonun görülmediği bu dönemde de hastalık cinsel yolla bulaştırılabilir. Aktif genital lezyonların bulunduğu durumlarda bulaşıcılık çok yüksektir.

Human Papilloma Virus (HPV) belirtileri nelerdir?
HPV insanda siğil oluşumuna neden olur. HPV'nin insana geçen 50'den fazla tipi vardır, bir kısmı cinsel yolla bulaşmaktadır ve  genital bölgede  condyloma acuminatum (kondilom) adı verilen siğil şeklinde kitlelerin oluşumuna neden olur. Cinsel yolla bulaşan HPV tiplerinin %15'i karsinojeniktir.
HPV'li kişi çoğu zaman enfekte olduğunun farkında değildir. Enfeksiyon yıllarca bulgu vermeyebilir, her zaman genital siğillere sebep olmaz. Bu nedenle genital bölgede siğil bulunmaması kişinin virüsü taşımadığı anlamına gelmez.HPV'nin kanserle ilişkili olan onkojenik tipleri kadınlarda servikal kansere neden olabilir.
HPV küçük, sirküler, çift sarmallı bir DNA virüsü olup, papovaviridae ailesine aittir. HPV'nin 200'den
fazla tipi tanımlanmış ve bunlardan 40 tanesinin genital kanalı enfekte ettiği bilinmektedir.
Düşük onkojenik riskli HPV tipleri: 6, 11, 42, 43, 44, 54, 61, 70, 72, 81 olup, 
Orta riskli HPV tipleri: 26,53,66
Yüksek riskli HPV tipleri: 16, 18, 31, 33, 35, 39, 45, 51, 52, 56, 58, 59, 68, 73, 82'den oluşmaktadır.
Düşük riskli gruplar daha çok siğil dediğimiz anogenital kondilomlara ve düşük grade skuamoz intraepitelyal lezyonlara (LGSIL)  yol açarken, yüksek riskli gruplar anogenital kanserleri oluşturmakta ve servikal kanserlerin %99.7'sinde saptanmaktadır.
Onkojenik HPV tipleri içinde 16 ve 18 servikal intraepitelyal neoplazilerin (CIN) %52'sinden ve servikal kanserlerin ise %77'sinden sorumlu iken, HPV 6 ve 11 ise anogenital kondilomların %90'ından sorumludur.
İnfeksiyonun girişi genellikle sürtünmeye bağlı zedelenmiş deri aracılığı ile gerçekleşir.  Prezervatif kullanımı geçişi bir miktar azaltsa da tamamen koruyucu değildir.

Genital siğil nedir? Genital siğil belirtileri nelerdir?
HPV (Human Papilloma Virüs) genital siğillere neden olur. Çoğu genital siğil HPV tip 6 ve 11den kaynaklanır, bu HPV tipleri "düşük onkojenik riskli" kabul edilir yani kansere neden olma potansiyeli düşüktür. Viral parçacıklar cinsel aktivite sırasında genital bölgedeki sürtünmeler sonucu deri ve mukozal bölgelere nüfuz etmektedir. Hücreler HPV tarafından istila edildikten sonra aylarca sessiz kalabilir. 
Genital siğil (kondilom) sıklıkla daha önceden enfekte olmuş partnerle korunmasız cinsel  ilişki sonrasında ortaya çıkar. Hem kadında hem de erkekte genital bölgede karnıbahar görünümünde tek bir bölgede veya küçük toplu iğne başı gibi yaygın dağılımlı olabilirler. Bir çok siğil biraraya geldiğinde boyutları 1 milimetreden birkaç santimetre(bazen 15-20 cm. çaplı olabilir) büyüklüğe kadar erişebilen ağrısız ten renkli veya gri renkli kitlelerdir. En sıklıkla aktif cinsel yaşlar olan 17-33 yaş arasında gözlenir. Genital siğiller yani kondilomlar oldukça bulaşıcıdır. Genital siğiller ağrısız olmasına rağmen bulundukları yer, büyüklük ve kaşıntıya bağlı olarak rahatsız edici olabilirler. Kadınlarda en sık labia minora ve genital açıklığın nemli bölgelerinde ortaya çıkar, vulva (dış genital), anus (makad çevresi), vajen ve serviks (rahim ağzı) bölgelerinde rastlanır. Erkeklerde ise penis, üretra, skrotum, kasık ve rektal bölgede görülür. Siğiller pürüzsüz (penis yüzeyinde) veya çıkıntılı (anüs etrafında) yüzeye sahip yumuşak ve kabarık kitleler olarak görünebilir. Siğiller kişilerde görüntü olarak sıkıntı yaratmakla birlikte, ağrı, kanama ve kaşıntı gibi şikayetleri de beraberinde getirebilir. Bu lezyonlar cinsel partnere bulaştırılmasının engellenmesi ve yarattığı şikayetler nedeniyle tedavi edilmelidir. Genital siğilleri olan kişilerin %20'si diğer cinsel yolla bulaşan başka hastalıklara da sahiptir.
Çocuklarda genital siğil varlığı cinsel istismar şüphesi uyandırmalıdır.

Genital siğil nasıl tedavi edilir?
Siğillere  Cerrahi olarak çıkartma, Elektrokoterizasyon (yakma), Kriyoterapi (dondurma), CO2  lazer ablasyonu, kimyasal destrüksiyon (biklorasetik asit, triklorasetik asit, podofilin, podofilotoksin) uygulanabilir. Ancak koter ile tedavi HPV odakların yakılması bu gün kabul gören en geçerli tedavi yöntemidir. Özellikle dış genital genital bölgedeki kondilomların yok edilmesi için idealdir. Genellikle tek seferde tüm odaklar yok edilebilir. Tedavi süreci kısadır. Kimyasal yöntemler sağlıklı ciltte tahriş etkisine sahip maddelerdir, inflamasyon, erozyon, ağrı ve ülserasyon oluşabilir. Hastanın kendisinin uygulaması oldukça zordur, sağlıklı deriye dokunulduğunda burada da harabiyet meydana getirecektir.  Ayrıca günlerce ve tekrarlayan uygulamaları  gerektiren uzun bir tedavi seçeneğidir.
Siğiller yakma, dondurma ve diğer tedavilerin sonrasında hayatın belirli dönemlerinde tekrarlama şansına sahiptir. Sebebi zaman zaman çeşitli nedenlerle vücudun immün (bağışıklık) sisteminin düşmesi halinde viral enfeksiyonun yeniden aktive olmasından kaynaklanır.

Serviks Kanseri (rahim ağzı kanseri) nedir?
Servik yani rahim ağzı kanseri dünyada kadın kanserleri arasında meme kanserinden sonra en sık görülen ikinci kanser türüdür. En sık 35-55 yaşlarındaki kadınlarda görülmektedir. WHO verilerine göre her yıl dünyada yaklaşık 493.000 servikal kanser olgusu görülmekte ve bunların  yaklaşık 270.000'i ölümle sonuçlanmaktadır. Bu ölümlerin %80'den fazlası ise yeterli tarama programlarının bulunmayışı nedeniyle gelişmekte olan ülkelerde görülür. Ancak servikal sitoloji ve taramalara (pap smear) önem verilmesiyle bu oranlar hızla aşağı çekilmektedir.
Cinsel olarak aktif olan ya da 18 yaşındaki tüm kadınlarda yıllık pap smear testi ve jinekolojik muayene önerilmektedir. Pap Smear testi %20 yanlış negatif sonuç verebilir, bu nedenle enfeksiyon varsa uygun antibiotik tedavisi ardından tekrar smear alınıp değerlendirilmelidir.
Servikal displazisi olan hastalarda lezyonun derinliği ve genişliği ile yayılımının saptanması amacıyla "Kolposkopi" yapılmalıdır.Kolposkop, serviksin yani rahim ağzının 6-40 kat büyütülerek incelenmesini sağlar.
Özet olarak düzenli jinekolojik muayene ve pap smear yapılmalıdır. Siğillerden biopsi alınıp HPV tip tayini istenebilir. Tedavide jinekoloğunuzun uygun gördüğü tedavi şekliyle düzenli olarak kontroller ihmal edilmemelidir.

HPV den nasıl korunulur?
HPV cinsel yolla bulaşan bir hastalık olduğundan bu konuda genel önlemlerin alınması gerekir. Ancak HPV'nin bulaştırıcılığı o kadar yüksektir ki, şüpheli ilişkilerde kondom kullanılması bile enfeksiyondan korumayabilir. Cinsel temas esnasında erkek genital bölgesinin prezervatifle korunmayan kısımlarından kadına ya da erkeğe bulaşma söz konusu olabilir. Bu yüzden bariz kondilom lezyonları olanlarla cinsel ilişkiye girmemek çok önemlidir.
Günümüzde kullanılan bivalan ve  kuadrivalan HPV aşıları iyi tolere edilmektedir, aşılar yüksek oranda immünojeniktir ve sonuç olarak yüksek antikor titrelerini sağlamaktadır.

Genital siğilleri önlemek için aşı var mı? HPV aşısı kimlere yapılır?
2006 yılında, bir HPV aşısı (Gardasil) FDA tarafından onaylandı. Şu anda 9 ila 26 yaş arası erkekler ve kadınlar için önerilmektedir. Bu aşının, virüse daha önce maruz kalmamış olan kadınlarda en yaygın dört HPV tipi (6, 11, 16 ve 18) ile enfeksiyonun önlenmesinde güvenli ve oldukça etkili olduğu gösterilmiştir. Bununla birlikte, zaten HPV ile enfekte olmuş kişilerde daha az etkilidir ve her türlü HPV enfeksiyonuna karşı koruma sağlamaz. Aşının yaşlı kadınlarda güvenli ve etkili olup olmadığını belirlemek için çalışmalar devam etmektedir.

Gardasil 9, temel Gardasil'deki dört viral türe karşı aktiviteye sahiptir, aynı zamanda 31, 33, 45, 52 ve 58 virüs tiplerine de (toplam 9 viral tip için) sahiptir. Ayrıca, 9-26 yaşları arasındaki erkekler ve kadınlar için onaylanmıştır.

Cervarix bivalan aşıdır, HPV tipleri 16 ve 18'e karşı geliştirilmiştir. FDA tarafından 10 ila 25 yaş arası kadınlar için onaylanmıştır ancak 2016 yılında ABD pazarından çekilmiştir.

Genital siğilden korunma yolları nelerdir?
Hiçbir tedavi% 100 etkili olmadığından, mümkün olduğunda genital siğillere ve bazı kanserlere neden olan HPV'nin yayılmasını önlemek önemlidir. Prezervatif kullanıldığında genital siğillerin bulaşması azaltılabilir ve enfekte birey tedaviye kadar cinsel aktiviteden uzaklaşmalıdır.

HPV'e karşı aşılamanın 11 yaşından itibaren tüm kız çocuklara rutin yapılması önerilmektedir. Henüz cinsel yönden aktif olmamış kızların aşılamadan tam yarar sağlaması beklendiğinden 26 yaşına kadar yapılması önerilir. 26 yaşından büyük ve cinsel yönden aktif kadınlara uygulandığında genel aşı etkinliği daha düşük olabilecekse de bu yaş grubundaki kadınların da aşılamadan en azından kısmi yarar sağlayacağı düşünülmektedir. Gebe kadınlara uygulanmaz ancak inaktif aşı olduğundan lohusalık döneminde yapılabilir.
Gardasil Aşı 3 doz halinde kas içine yapılır. Aşı yapılsa dahi tarama programları devam ettirilmelidir.

Genital Siğiller  ve HPV için Tanı Testi Var mı?

Tanı genellikle genital siğillerin ortaya çıkışından ve görünümlerinden teşhis edilir.

Kadınlarda vajinal kanalda ve serviks üzerindeki lezyonları aramak için bir kolposkop kullanılabilir. Kolposkopi lezyonları görmek üzere alanı büyüten bir büyüteçli bir alettir. Lezyonlar  asetowhitening adı verilen bir teknikle görülebilir. Bu teknik, yaklaşık 5-10 dakika boyunca şüpheli bölgeye% 5 asetik asit çözeltisinin uygulanmasını içerir. Enfekte olan alanlar beyaza dönecektir.

HPV enfeksiyonu ve rahim ağzındaki anormal hücrelerin araştırmak için her zaman rutin bir Pap smear testi yapılmalıdır.
Lezyon olağandışı görünürse veya tedaviden sonra tekrarlarsa biyopsi yapılabilir.
HPV enfeksiyonunun varlığını doğrulamak için özel laboratuvar testleri de kullanılabilir.

HPV Testi nedir?
HPV testi serviks kanseri için bir tarama testidir, ancak test size kanser olup olmadığını söylemez.. HPV testi genital siğillerin, anormal servikal hücrelerin veya serviks kanserinin gelişmesine yol açabilen bir virüs olan insan papilloma virüsü varlığını tespit eder.
 
Pap smear testiniz anormalse, tanımlanamayan atipik skuamöz hücreler gösteriyorsa (ASCUS) ve 30 yaş ve üstü iseniz doktorunuz size HPV testi önerebilir.

HPV testi sadece kadınlar için geçerlidir; Virüsün erkeklerde tespit edilmesi için henüz bir HPV testi yoktur. Ancak erkekler de HPV ile enfekte olabilir ve virüsü cinsel yolla partnerlerine geçirebilirler.
 
HPV’nin en sık görülen 16 ve 18 tipleri dahil olmak üzere yüksek onkojenik tipleri servikal kanser riskinizi artırır.
 
Yüksek onkojenik riskli yani serviks kanseri riskine neden olan bir HPV tipinizin olup olmadığının bilinmesi, sizin ve doktorunuzun daha sonraki adımlara daha iyi karar verebilmesi anlamına gelir. Bu adımlar takip izlemeyi, daha ileri testleri gerektirebilir.
 
HPV testinin 30 yaşın altındaki kadınlarda rutin olarak kullanılması önerilmez. HPV cinsel ilişki yoluyla yayılır ve genç kadınlarda çok yaygındır, bu yüzden sıklıkla test sonuçları olumludur. Bununla birlikte, HPV enfeksiyonları genellikle bir veya iki yıl içinde kendiliğinden gerileyebilir. Kansere yol açan servikal değişikliklerin ise ilerlemesi birkaç yıl alır (genellikle 10 yıl veya daha fazla) Bu nedenle HPV enfeksiyonundan kaynaklanan servikal değişiklikler için tedavi yerine dikkatli bir takip yolu izlenebilir.
 
Pap Smear testi ve HPV testi arasındaki fark nedir?
 
Rahim ağzındaki hücre değişimlerini veya anormal prekanseröz hücreleri tespit için Pap smear testi kullanılır. Hücreler rahim ağzından bir fırça veya spatula ile hafifçe sıyrılır ve patoloji laboratuarına gönderilir, mikroskop altında bakılır. Pap smear testi, kanser hücrelerini ve kansere dönüşebilecek hücreleri tespit etmek için çok iyi bir testtir.
 
HPV testi ise hücre değişikliklerini değil, HPV virüsünün varlığını tespit eder. HPV testi Pap smear testi ile aynı zamanda yapılabilir.
 

Doğum sırasında bebeğe HPV bulaşabilir mi?
Annenin genital bölgesinde siğil varsa normal doğum esnasında bebeğin ağız, boğaz ve göz mukozasına HPV bulaşabilir. 2 yaş altındaki çocuklarda siğil görüldüğünde anneden bulaşma olduğu düşünülür. 2 yaş üstündeki çocuklarda cinsel istismar düşünülür.

Jin.Op.Dr.Yeşim Yerçok
Randevu için Tel: 0216-3851715

KADIN HASTALIKLARI

Cinsel Yolla Bulaşan Hastalıklar
Cinsel yolla bulaşan hastalıklar genel olarak cinsel hastalığı olan birisiyle cinsel ilişkiye girildiğinde bulaşır.Bulaşma olduğunda her zaman belirti olmayabilir.
Vaginal Akıntılar
Vaginal akıntılar kadınların en çok sağlık merkezlerine, kadın-doğum polikliniklerine ve muayenehanelere başvurma sebeplerinden biri. Oldukça can sıkıcı bir durum.
Dış Gebelik (EKTOPİK)
Dış gebelik erken dönemde normal gebelik bulgularını taklit eder, yani adet gecikmesi, memelerde hassasiyet, bulantı, kusma, idrar ve kanda gebelik testlerin pozitifliği… vs normal gebelik gibidir ve belirti vermez.
Polikistik Over Sendromu
Düzenli adet gören bir kadında her adet döneminde yumurtalıklardan döllenmeye hazır bir olgun yumurta gelişir. Bu yumurta gelişimini tamamlar.
MYOMA UTERİ
Myomlar çapı 2-3 mmden 25-30 cm'ye kadar olacak şekilde değişik büyüklükte olabilir, genellikle belirti vermedikleri için sıklıkla genel jinekolojik muayene ve ultrasonografi esnasında fark edilmektedirler. Adet düzensizliği, aşırı adet kanaması, kansızlık (anemi), cinsel ilişki esnasında ağrı, sık idrara çıkma, karında büyüme ve şişlik, ağrı, kısırlık ve düşük, kabızlık...vs şikayetlere sebep olabilir.
Leep ve Konizasyon
LEEP, muayenehane şartlarında lokal anestezi ile yapılabileceği gibi genel anestezi ile de uygulanabilir.
HPV ve Genital Siğil
Dünyada her iki dakikada bir, Türkiye'de de her gün 2 kadın servikal kanser (rahim ağzı kanseri) nedeniyle hayatını kaybediyor. Bu iki kadından biri siz yada sevdiklerinizden biri olabilir.
Endometriosis ve Çikolata Kistleri
Tanı için jinekolojik muayene, ultrasonografi ve kanda CA-125 seviyeleri yardımcı olabilir, ancak kesin tanı için laparaskopi gerekebilir.
© Copyright 2010 Jinekomed Tüm Hakları Saklıdır. Yasal Uyarı
Powered By Nar Bilişim