Genital Herpes (Uçuk)

Genital Herpes (Uçuk)

genital uçuk doktoru

Genital Herpes Nedir?

Genital herpes, HSV (Herpes Simplex Virüs)’ün  neden olduğu; ağız, vajina veya genital bölgede yer alan mukoz membranların teması ile yayılan, cinsel yolla bulaşan hastalıklar sınıfına giren viral bir hastalıktır. Genital herpes genital bölgeleri (erkeklerde penis, kadınlarda vulva ve vajina) ve etrafındaki bölgeyi (kalçalar ve anüs) etkileyen bir enfeksiyondur.

Genital Herpes Sebepleri?

Herpes Simplex Virüs’ün iki tipi genital lezyonlara yol açar: HSV-1 ve HSV-2

HSV-1 sıklıkla ağız bölgesinde kabarcıklar yaparken HSV-2 genital yaralar veya anüs etrafında lezyonlara sebep olur. Herpesin ortaya çıkması immun sistem ile yakın ilişkilidir. İmmun sistemi zayıflamış kadınlarda (stress, enfeksiyon veya ilaçlar nedeniyle) hastalık daha sık ve uzamış haldedir.

 • Herpes simplex virus tip-1 (HSV-1) Bu virüs çoğunlukla  dudaklarda, ağızda ve yüzde enfeksiyon şeklinde görülür. Herpes simplexin en yaygın formudur ve pek çok insan çocukluğundan itibaren geçirir.  HSV-1 sıklıkla ağız içinde yara, kabarcık veya göz enfeksiyonuna  (özellikle konjuktiva ve kornea)  neden olur. Ayrıca beyin (meningoensefalit) enfeksiyonuna yol açabilir. Enfekte tükürük, salya ile temasla bulaşır. Erişkin hayatta, %30-90 kişide  antikor oluşur.  Sosyoekonomik seviyesi  düşük toplumlarda daha sıktır.
 • Herpes simplex virus tip-2 (HSV-2) Bu virüs genellikle cinsel ilişki ile bulaşır. Belirtiler genital bölgede ülser ve yara şeklindedir.  Ancak, HSV-2’li bazı kişilerde semptom görülmeyebilir. Ağız-genital bölge temasıyla Tip 1 ve Tip 2 çapraz enfeksiyonuna sebep olabilir.  Yani ağzınızdan genital herpesi , genital bölgenizden de oral herpesi alabilirsiniz.

Genital herpes sadece insandan insana direkt temasla yayılır. Cinsel aktif yetişkinlerin %60’ının hastalığı taşıdığına inanılmaktadır

Genital Herpes Belirtileri Nelerdir?

Herpes belirtileri kadın ve erkeklerde benzerdir. Virüse maruz kalındığında lezyon gelişmeden önce, genellikle 3-7 gün süren bir kuluçka dönemi vardır.  Bu süre içinde, herhangi bir belirti yoktur ve virüs diğer kişilere bulaşmaz. Genellikle 2 hafta içinde ilk enfeksiyon görülür ve bulgular ciltte kızarıklığı takiben kaşıntı, karıncalanma hissi olarak ortaya çıkar. Sonunda bir kabarcık (vezikül) ortaya çıkar. Kabarcıklar patladığında genellikle 7-15 gün içinde dokunmakla cok acı veren ülser formuna dönüşür. Enfeksiyon, kaşıntıların başladığı günden itibaren ülserin tamamen iyileştiği zamana kadar kesinlikle bulaşıcıdır, genellikle 2-4 hafta sürer. Ancak,  enfekte bireyler virüsü görünürde hastalık belirtisi olmasa bile cinsel partnerlerine bulaştırabilir.

Hastaların çoğunda, servikste enflamasyon (servisit) görülebilir, hatta bazı kadınlarda servisit herpesin tek bulgusu olabilir.

Genital herpesli bazı kadınlar ağrılı idrar yapmaktan şikayet edebilir ve bu da üretra enflamasyonu (üretrit) nedeni olabilir.

Semptomlar enfeksiyonun “ilk kez” yaşanıyor veya “tekrarlayan” olmasına bağlı olarak değişiklik gösterir.  İlk kez yani primer enfeksiyon  belirtileri genellikle daha kötüdür. Ancak,  yeni HSV enfeksiyonu çoğu vakada belirti vermeyebilir. Yapılan çalışmalar HSV-2 ile enfekte kişilerin %10-25’i kendilerinde genital herpes varlığından habersiz olduklarını göstermiştir.  Hafif belirtileri olan veya hiç belirtisi olmayan enfekte kişiler bile herpes virüsü bulaştırabilir.

Primer Genital Herpes: İlk belirtiler  genellikle  cinsel ilişkiden 1-2 hafta sonra genital bölge içinde veya etrafında görülür.  Etkilenen bölgelerde (genital, kalça veya bacak içlerinde) karıncalanma veya batma hissi olur, gruplar halinde küçük kızarıklıkların yerinde kabarcıklar görülür.  2-3 hafta sonrasında, kabarcıklar çoğalır ve patlayarak ağrılı açık yaralara dönüşür.  Lezyonlar bir süre sonra kurur, kabuklanır ve herhangi bir iz bırakmadan hızla iyileşir.  Nemli bölgelerdeki kabarcıkların iyileşmesi daha yavaş olur. Lezyonlar kaşınabilir, ancak kaşımak iyileşmeyi azaltır.

Erkeklerin %40’ı, kadınların %70’inde genital herpesin diğer belirtileri  (gripe benzeri rahatsızlık, başağrısı, kas ağrısı, ateş ve kasık bölgesinde-boyunda şişmiş bezeler) görülebilir.   Bazı hastalar idrar yaparken zorluk ve adınlarda vajinal akıntı görülmektedir

Tekrarlayan Genital Herpes: Genellikle tekrarlayan lezyonlar daha hafif seyreder ve  çok daha kısa sürelidir (primer enfeksiyonda 3 hafta, tekrarlayan enfeksiyon ise 3 gün sürer).  Kadınlarda sadece hafif kaşıntı olabilir, erkeklerde ise çok daha hafif seyreder.  Ortalama olarak, kişi 1 yılda 4 nüks geçirmektedir. Zaman içinde, nüks sıklığı azalır.

Herpes Tanısı Nasıl Konur?

Herpes simplex virus genellikle karakteristik lezyonlarıyla tanınır: Kızarık bir cilt üzerinde ince duvarlı içi su dolu kabarcıklar şeklindedir. Ancak,  pek çok başka hastalık herpese benzeyebilir ve doktor  sadece gözle değerlendirmeyi  herpes tanısında  temel almayabilir.  Ayrıca, virüsü taşıyan bazı hastalarda görünür lezyon olmayabilir. Laboratuar testleri herpes tanısını teyiti için gereklidir. Bu testler:

Virolojik testler (lezyondan viral kültür alınması)

Serolojik testler (antikor tespiti için kan testi)

Centers for Disease Control (CDC) her iki testi de genital herpes tanısının konulmasında önermektedir.  Ancak genital herpes tanısı konan hastalarda diğer cinsel yolla geçen hastalıklar da taranmalıdır.

İlk hastalık belirtileri görüldüğünde, kabarcıklardan alınan sıvı örneği laboratuara kültür için gönderilebilir. Ancak kültür enfekte hastaların sadece %50 sinde pozitif çıkmaktadır.  Diğer yandan, negatif çıkması virüs olmadığı anlamına gelmez. Ancak, içi sıvı dolu kabarcıktan henüz kurumadan veya kabuklanmadan önceki erken safhada örnek alındığında pozitif yanıt son derece güvenilirdir.

Virolojik Testler

Viral  testler, lezyondan sıvı örneği veya kültür alınmasıyla yapılır. Erken dönemde, ideal olarak görünür hale geldikten sonra  ilk  3 gün içinde yapılır.  Virüs varsa 1-10 gün içinde bu sıvı içinde üreyecektir. Eğer enfeksiyon şiddetliyse, bu üreme 24 saat içinde gerçekleşir.   Eğer lezyonlar temiz, içi sıvı dolu kabarcık safhasındaysa (vezikül) viral kültür testi çok doğru yanıt verir, ancak lezyonlar eski ülsere yara halindeyse veya tekrarlayan lezyonsa  test düzgün çalışmaz.

Polymerase chain reaction (PCR) testleri viral kültürlerden çok daha doğrudur ve CDC bu testin herpes ensefalit tanısında omurilik sıvısında herpes aranması için kullanılmasını önermektedir.  PCR , örnekte çok az miktarda DNA bulunsa bile virüs DNA’sını kopyalayarak tanı koyabilir. PCR viral kültürden çok daha pahalıdır ve FDA genital örneklerde kullanılması için onaylamamıştır. Ancak PCR son derece hassas olduğu için, pek çok laboratuar bu testi herpes tanısında kullanmaktadır.

Tzanck smear testi eski tip bir virolojik testtir, herpes lezyonundan kazıntı yapılarak kullanılır, mikroskopta incelenir.  Çok nükleuslu (çekirdek) dev hücreler veya virüsü taşıyan  partiküller (inklüzyon body) spesifik bulgulardır.  Hızlı bir testtir ancak sadece %50-70 doğruluk payı taşır. Bu test  Herpes simplex veya Herpes Zoster arasında ayrım yapamaz. Tzanck test herpes enfeksiyonunun kesin tanısında güvenilir değildir ve CDC tarafından önerilmemektedir.

Serolojik Testler

Serologic (kan) testleri  virüse ve virüsün tipine spesifik (HSV-1 ve HSV-2) antikorları tanımlar.  Herpes virüsü birine bulaştığında, o kişinin vücudunda bağışıklık sistemi (immun sistem) enfeksiyona karşı savaşmak için özel antikorlar üretir.  Eğer kan testi Herpese karşı antikor tespit ettiyse, virüs latent (non aktif) safhada olsa bile bu virüsle enfekte olduğunuzun kanıtıdır. Bu virüsü taşıdığınızı ve başkalarına bulaştırabileceğiniz anlamına gelir.

Herpes virüsle bağlantılı 2 farklı protein söz konusudur.

 • Glycoprotein gG-1 ( HSV-1)
 • Glycoprotein gG-2 (HSV-2)

Glycoprotein (gG) type-specific testler 199’dan beri kullanılmaktadır.  CDC,  herpes tanısında type-specific glycoprotein (gG) testleri önermektedir.

Serolojik testler virüse maruz kaldıktan 12-16 hafta sonra uygulandığında doğruluğu en yüksektir.

Önerilen Testler:

HerpeSelect:  İki testi içermektedir: ELISA (enzyme-linked immunosorbent assay) veya Immunoblot test. Her iki tip Herpes Simplex Virüsün tespitinde bu iki test çok yüksek doğru sonuç verir. Ancak örneklerin laboratuara gönderilmesi gerektiğinden ofis tipi Biokit testlere göre daha uzun zamanda sonuçlanır.

Biokit HSV-2 ( SureVue HSV-2): Bu test sadece HSV-2’yi tespit eder.  Başlıca avantajı, sadece parmak ucunun delinmesini gerektirir ve sonuç 10 dakikadan kısa zamanda sağlanır.  Son derece doğru ve ucuz bir testtir.

Western Blot Test: Doğruluğu %99 olduğundan araştırmacılar için altın standarttır. Ancak pahalıdır ve zaman alıcı olduğundan diğer testlere göre kullanımı yaygın değildir.

Testler enfeksiyonun erken safhasında yapıldığında  sonuçlar yanlış gelebilir, doktorunuz testin tekrarlanmasını önerebilir.
Aşağıdaki durumlarda doktorunuz serolojik testlerin yapılmasını özellikle isteyebilir:

 • Herpes viral kültür testleri negatif ancak tekrarlayan lezyonları olan kişilerde
 • Genital herpesin görünür belirtileri olan kişilerde hastalığı teyit etmek için
 • Eğer partnerinizde görünür genital herpes varsa veya genital herpes tanısı aldıysa
 • Çoklu partneri olanlar veya cinsel yolla bulaşan hastalıklar açısından araştırılmaya ihtiyaç olduğunda

Genital Herpes Nasıl Tedavi Edilir?

Genital herpes tedavisi, enfeksiyonun ilk defa (primer enfeksiyon) yaşanıyor olmasına veya daha geçirilmiş enfeksiyona ait semptomların yeniden görülüyor olmasına bağlı değişir (rekürrent enfeksiyon).

Genital herpes tedavisinde  aciclovir, famciclovir  ve valaciclovir içeren antiviral ilaçlar kullanılabilir. Bunlar farklı isimlerde piyasada bulunmaktadır. Fakat bu ilaçlar virüsü vücudunuzdan tamamen yok edemez. Eğer semptomların görüldüğü erken evrede antiviral tedavi başlanırsa, semptomların şiddetini ve süresini azaltır. Asiklovir en eski antiviral ilaçtır ve günde 5 kez alınması gerekir. Famsiklovir ve valasiklovir yeni antiviral ilaçlardır ve günde 3 kez alınır.

Genital Herpesli kişilerin 2/3’ünde HSV tekrar eder ve 1/3’nde her yıl yıl 3 veya daha fazla tekrarlar. HSV vücuttan asla tamamen atılamaz, ama bir süre uyuyabilir, ardından yine aktifleşebilir ve belirtilere neden olabilir.

Primer İnfeksiyon

İlk defa genital herpes yaşıyorsanız, jinekoloğunuza görünün. Günde 5 kez kullanılacak bazı antiviral tabletleri (asiklovir gibi) reçete etmesi gerekebilir.

Asiklovir, HSV’nin çoğalmasını önleyerek çalışır. Ancak, bu ilaç HSV’i vücudunuzdan tamamen temizleyemez ve ilacınızı almayı bırakırsanız etki etmez.

Tedaviye başlamanıza rağmen eğer genital bölgenizde hala yeni kabarcıklar ve açık yaralar varsa  en az 5 gün veya daha fazla  asiklovir  almanız gerekecektir.

Asiklovir, başağrısı veya iyi hissetmeme gibi bazı yan etkilere sebep olabilir.

Diğer antiviral tedavilerde genital herpes tedavisinde kullanılabilir (famsiklovir ve valasiklovir)

Rekurrent Enfeksiyon (Tekrarlayan Enfeksiyon)

 Daha önce herpes geçirdiyseniz ve yeniden tekrarladığını düşünüyorsanız doktorunuzla görüşmelisiniz. Eğer semptomlar hafif ise, herhangi bir tedaviye ihtiyacınız olmaksızın doktorunuz semptomları hafifletmek için evde yapacağınız şeyleri önerebilir.

 • Etkilenmiş bölgeyi su veya tuzlu su kullanarak temiz tutun. Kabarcıkların veya açık yaraların enfekte olmasını önlemeye ve daha hızlı iyileşmesine yardımcı olur.
 • Temiz bir beze sarılmış buz kalıplarını veya ıslak, soğuk çay paketlerini yaralar üzerine uygulamak ağrıyı yatıştırır ve hızlıca iyileşmesini sağlar. Buzu cilde direkt uygulamayın.
 • Vaselin veya anestezik kremleri kabarcıklar veya yaralar üzerine uygulamanız idrar yaparken ağrı duymanızı azaltacaktır.
 • İdrarınızı sulandırmak için bol su için, böylece daha az ağrılı idrar yapacaksınız. Genital bölgenize su tutarak veya duş yaparken idrar yapmanız da yardımcı olur.
 • Kabarcıklara ve yaralara zarar vermemek için sıkı elbiseler giymekten kaçının.

Eğer belirtiler şiddetliyse, günde 5 kez alınması gereken antiviral ilaç (asiklovir) reçete edilmelidir

Topical tedaviler (direkt lezyon üzerine uygulanır) genellikle daha az etkilidir ve rutinde kullanılmaz. İlaçlar ağız yoluyla alınır veya şiddetli vakalarda iv (damar yolu) verilir. Genital herpesi tamamen yoketmek mümkün değildir, bu tedavilerin sadece hastalığın şiddetini ve süresini azaltacağı unutulmamalıdır.

Epizodik Tedavi

Genital herpes, yılda 6 defadan az tekrarlıyorsa, doktorunuz semptomlar başlamadan önce her karıncalanma ve uyuşma hissettiğinizde 5 günlük asiklovir tedavisi verecektir.

Supressiv Tedavi (Baskılayıcı Tedavi)

Eğer genital herpesiniz 1 yılda 6 defadan fazla nüks ediyorsa veya belirtiler özellikle şiddetli ve sizi sıkıntıya sokuyorsa, asiklovir tedavisini uzun vadeli tedavi planının parçası olarak her gün almanız gerekebilir. Bu baskılayıcı tedavi olarak bilinir. Bu durumda, 6-12 ay boyunca günde 2 kez almanız gerekebilir.

Baskılayıcı tedavi alırken HSV’nin partnerinize geçme ihtimali azalır ancak tamamen önlemediğini unutmamak gerekir.

Baskılayıcı tedavi genellikle 12 aydan sonra durdurulur. Ara ara tekrarlayan hafif lezyonlarınız olduğu sürece veya ihtiyacınız olduğunda sadece 5 günlük asiklovir kürü alınır. Tekrarlayan genital herpes genellikle 2 yıldan sonra daha seyrekleşir ve hafifler. Eğer tekrarlayan lezyonlar şiddetliyse  supressif tedavi yeniden başlatılır.

Genital Herpes Ne Sıklıkta Görülür?

CDC  her yıl, Amerika’da 776 bin kişinin yeni herpes enfeksiyonuna yakalandığını tahmin ediyor. Genital herpes USA’da oldukça yaygındır, ülke çapında %16’sında, 14-49 yaş arası kişilerde genital HSV-2 vardır.

Herpes Tamamen Yok Edilebilir Mi?

Herpesi tamamen yok eden bir tedavi yoktur. Antiviral tedaviler kişinin ilaçları aldığı sırada hastalığın süresini kısaltır. Ayrıca, günlük baskılayıcı tedaviler herpesin partnerinize bulaşmasını azaltır.

HIV ve Genital Herpes

Tekrarlayan genital herpesiniz varsa, HIV açısından da araştırılmalısınız. Çünkü bu durum immun sistemin (enfeksiyonlara ve hastalıklara karşı vücudun doğal direnci) zayıflamasının işareti olabilir, HIV varlığının bulgusu olabilir. HIV’ li kişilerde genital herpes çok şiddetli seyretmektedir.

Ayırıcı Tanı:

Aftlar (Aftöz Ülserler): Aftöz ülserler dediğimiz yaralar genellikle HSV Tip-1’in sebep olduğu uçuk  ile karıştırılır. Aftlar sıklıkla tek başına veya gruplar halinde ağız içinde ve/veya dil altında ortaya çıkar. Sebebi bilinmiyor ve sağlıklı kişilerde de görülebilir. Genellikle beyaz veya  grimsi,  krater benzeri, etrafında keskin sınır  olan kırmızı kenarlı lezyonlardır.  Tedavi gerektirmeden 2 hafta içinde iyileşmektedir. Aftöz ülserler oldukça sıktır.

Candida (Mantar): Kandida,  ağız içinde büyüyen  beyazımsı bir enfeksiyona neden olabilir. Genellikle bebeklerde görülmesine rağmen tüm yaşlarda olabilir. Özellikle antibiotik kullanan veya immun sistemi zayıflamış kişilerde sıktır.

Genital hastalıklar: Bakteri enfeksiyonları, genital siğil, kandida, herpes zoster (zona), molluscum (küçük yuvarlak şişkinlikler ile karakterize bir virüs hastalığı), uyuz, frengi ve bazı kanserler  genital herpesle karıştırılabilir.

Prognoz: Oral veya genital lezyonlar genellikle 7-10 gün içinde iyileşir. Bağışıklık sistemi zayıf olan kişilerde enfeksiyon çok şiddetli veya uzun süreli  olabilir.

Bir kez infeksiyon oluştuğunda, virüs sinir hücrelerine yayılır ve kişinin yaşamı boyunca vücutta kalır. Zaman zaman belirtiler veya alevlenmeler halinde geri gelir. Nüksleri aşırı güneş ışığı, ateş, stress, akut hastalıklar,  ilaç tedavileri ve  immun sistemi zayıflatan durumlar  (kanser, HIV/AİDS veya kortizon kullanımı) tetikleyebilir.

Olası Komplikasyonlar

 • Herpetik Egzama (cilt genelinde yaygın herpes)
 • Ensefalit
 • Göz infeksiyonu– keratokonjuktivit
 • Infection of the trachea
 • Menenjit
 • Pnömoni
 • İmmun sistemi baskılanmış kişilerde uzamış, şiddetli enfeksiyon

Ne Zaman Doktora Başvurmalıyım?

Eğer belirtiler herpes infeksiyonuna benziyorsa doktorunuzu arayın.  Genital bölgede benzer lezyonları yapabilecek pek çok farklı durum vardır.

Eğer geçirilmiş herpes enfeksiyonu hikayeniz varsa ve yine benzer lezyonlar gelişiyorsa, bu lezyonlar 7-10 gün içinde iyileşmiyorsa doktorunuzu arayın .

Genital Herpese Nasıl Yakalanılır?

Hastalığı taşıyan kişiyle cinsel ilişki (anal, vajinal veya oral sex) yaşadığınızda bulaşır. HSV-2 genital bölgede yaralara ve ağız içi ve dudakta enfeksiyonlara sebep olabilir. Genital bölgedeki HSV-2 taşıyan biriyle ağız-genital, genital-genital temas genital bölgede HSV-2 infeksiyonuna sebep olabilir

Genital Herpesten Nasıl Korunabilirim?

HSV infeksiyonundan korunmak güçtür, çünkü kişiler aktif  görünür lezyonları olmasa bile virüsü bulaştırabilir. Görünür açık lezyonu olan kişilerle direkt temastan kaçınmanız infeksiyon riskini azaltacaktır.

Aktif Genital herpesi olan kişiler cinsel ilişkiden uzak durmalıdır. Güvenli cinsel ilişki için kondom (prezervatif) kullanmak enfeksiyon riskini azaltacaktır.  Ancak hastalık kondomun kapatmadığı bölgelerde de görülebilir.

Genital herpes gibi cinsel yolla bulaşan hastalıkların yayılımını önlemenin en kesin yolu, cinsel temastan kaçınmak veya enfeksiyon bulaşmadığına emin olduğunuz kişiyle uzun süreli tek eşliliktir.

Aktif HSV lezyonu olan kişiler, yeni doğan bebeklerden, çocuklardan, immun sistemi zayıflamış kişilerden uzak durmalıdır. Çünkü bu kişiler yüksek risk altındadır ve hastalığı çok daha şiddetli geçirebilir

Yeni doğanda infeksiyon riskini azaltmak için, doğum esnasında aktif HSV enfeksiyonu olan annelere sezaryen doğum yapmaları önerilebilir.

Genital Herpesin Başkalarına Bulaşması Nasıl Önlenir?

 • Hiçbir metot %100 hastalığı başkalarına bulaşması önlemez..
 • Kabarcıklara veya yaralara dokunduktan sonra gözlerinize veya ağzınıza dokunmayınız.
 • Hastalık varlığında eller doğru yıkanmalıdır.
 • Ülserlere temas eden giysiler veya çamaşırlar başkalarıyla paylaşılmamalıdır.
 • Partnerinde enfeksiyon olan ve bulaşmayı minimale indirmek isteyen çiftler her zaman kondom kullanmalıdır. Ne yazık ki, enfekte partnerin görünür lezyonu olmasa bile bulaştırabilir.
 • Çiftler, hastalık sırasında öpüşmek dahil tüm cinsel aktivitelerden kaçınmayı isteyebilirler.  İlk lezyonların başladığı andan lezyonların görülmediği ana kadar seksüel temastan kaçınmak önemlidir.

Genital Herpes Hamile Kadınları ve Bebeğini Nasıl Etkiler?

HSV fetüsü etkileyebilir ve anomalilere neden olabilir. HSV ile enfekte anne, özellikle annede doğum esnasında aktif lezyonlar varsa vajinal doğum esnasında yenidoğana bulaştırabilir.  Ancak, HSV enfeksiyonlu yeni doğanların  %60-80’inin annelerinde HSV enfeksiyonu belirtisi yoktur veya geçmişinde genital HSV  enfeksiyon hikayesi bulunmamaktadır. Herhangi bir semptom veya görünür yara olmasa bile virüsün bulaşması mümkündür.

 HSV-1 veya HSV-2 ile enfekte hamile kadınlarda bazen genital herpes infeksiyonu düşük yapmaya veya prematür (erken doğum) doğuma neden  olabilir. Herpes infeksiyonu anneden bebeğine geçebilir ve potansiyel olarak ölümcül bir enfeksiyonla (neonatal herpes) sonuçlanabilir.  Bu nedenle kadınların gebelikte herpesten korunmaları çok önemlidir.

Genital herpesli kadına doğum sırasında hastalık riskini azaltmak için gebeliğinin 36 . haftasında antiviral ilaç önerilebilir. Genital herpesli bir kadın doğum zamanında  dikkatli muayene edilmelidir, eğer herpes belirtileri bulunuyorsa sezaryen doğum yaptırılmalıdır.

Hamilelikte Primer Genital Herpes:

Gebeliğinizin son 6 haftasında veya doğum zamanına yakın dönemde herpesin ilk belirtileri görülürse virüsün bebeğinize geçme riski çok yüksektir ( %25) Vajinal yoldan doğum yaparsanız doğan bebeğinizde çok ciddi herpes infeksiyonu gelişebilir Bu nedenle doktorunuz sezaryen doğum yapmanızı önerecektir. Böylece genital bölgenizdeki kabarcıklardan ve yaralardan virüsün bebeğinize bulaşma şansı büyük şekilde azalır.

Ancak, sezaryen doğum yerine vajinal yoldan doğum yapmakta kararlıysanız doktorunuz size antiviral tedavi başlayabilir. Bu ilaç  doğum eylemi ve doğum sırasında intravenöz yıldan verilir.

Eğer gebeliğinizin ilk 3 ayında (1. Trimestr) primer herpes enfeksiyonu yaşarsanız, bu durum düşük yapma olasılığınız arttırı. Eğer bu dönemi atlatıp düşük yapmadığınız taktirde bebeğinizin sağlığını etkilemeyecektir.

Virüse yakalanmanızla doğum yapmanıza kadar olan dönem 2 aydan fazlaysa normal vajinal doğum yapabilirsiniz. Çünkü bu vücudunuzda antikor oluşması için yeterli zamandır ve bebeğinize plasenta yoluyla geçerek onu doğum sırasında herpesten etkilenmekten koruyacaktır. Doktorunuz antiviral tedavi reçete edebilir. Bu ilaçlar yaralarınızın çabuk iyileşmesine yardım eder,.  Ayrıca bazı doktorlar doğum esnasında herpesin nüks etmesini önlemek için gebeliğin son 4 haftasında  antiviral ilaç almalarını önerir.  Ancak, bu rutin değildir ve antiviral tedavinin avantaj ve dezavantajları tartışılmalıdır.

Hamilelikte Rekürrent (Tekrarlayan) Herpes

Genital herpesin tekrarlayan episodları bebeğiniz için fazla risk oluşturmaz.  Doğum esnasında kabarcıklar veya yaralar olsa dahi bebeğinizde ciddi herpes infeksiyonu oluşma riski azdır. Çünkü antikorlar bebeğinize geçmiştir.

Doğum zamanında tekrarlayan kabarcıklarınız ve yaralarınızın olması durumunda en iyisinin ne olduğu konusu tartışmalıdır. Bazı doktorlar sezaryen doğum yapmanızı önerir. Ancak, National Institute for Health and Clinical Excellence (NICE) tekrarlayan infeksiyonda sezaryen doğumun gerekli olmadığını savunur. Aynı şekilde, Royal College of Obstetricians and Gynaecologists (RCOG) doğum anında tekrarlayan herpese bağlı kabarcık ve yaralar olsa da rutin olarak sezaryen doğumu önermez. Çünkü bebekte virüse karşı bağışıklık oluşmuştur ve ciddi herpes infeksiyonu gelişme şansı düşüktür. Eğer doğum eyleminde nüks enfeksiyon yaşıyorsanız doktorunuzla fikirlerinizi paylaşın ve bebeğinizin doğumu için en iyi yolun ne olduğuna birlikte karar verin.

Gebeliğin son 4 haftasında antiviral tedavi alımı da tartışmalıdır. Bu ilaçlar doğum sırasında veziküllerin tekrarlamasını engelleyecektir, ancak artı ve eksilerini doktorunuz değerlendirmelidir.

Antiviral İlaçların Yan Etkileri Var Mı?

Çoğu kişide antiviral ilaç alımında herhangi bir yan etki görülmemiştir. En sık görülen yan etkileri bulantı, kusma, ishal, karın ağrısı ve ciltte kızarıklıktır.

Jin.Op.Dr.Yeşim Yerçok (Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı) ile Genital Herpes Uçuk Tedavisi İçin İletişim Bilgileri:

Adres: Fener Kalamış Cad. Billur apt. No:5 Da:9 Kızıltoprak/ İSTANBUL

Telefon: +90 216 385 17 15

E-Posta:
info@jinekomed.com

Share this post

Start typing and press Enter to search

Shopping Cart