Yaşam Tarzının Kısırlık Etkisi

Yaşam Tarzının Kısırlık Etkisi

Yaşam tarzı ve çevresel faktörler fertiliteyi yani gebe kalabilmeyi etkileyebilmektedir. Yüksek kilolu (BMI 25 üstü), obez (BMİ 30 üstü) ve düşük kilolu (BMI 17’nin altı) bayanlarda Hipotalamus ve Hipofiz etkilenmektedir. Dolayısıyla  hipotalamustan GnRH ve hipofizden gonadotropin sekresyonunda anormallikler gözlenmektedir. Erkeklerde BMİ ile fertilite arasındaki ilişki tam olarak çalışılmamıştır.

 Sigaranın kadın ve erkekteki fertilite ve gebelik sonuçlarına olan olumsuz etkisi kesindir. Fertilitenin arttırılması için sigarayı bırakma stratejileri etkili olmaktadır.

Sigara içen kadınlarda içmeyenlere göre kısırlık oranı yüksek, gebe kalabilme yetisi düşük ve gebe kalmak için harcanan zaman daha uzundur. Sebep, sigara içindeki toksik maddelere bağlı  yumurta folikül kaybının artması, adet siklüs anormallikleri,  gamet ve embrio mutasyonlarıdır.

Diğer madde kullanımları da fertiliteyi olumsuz etkiler. Marihuana kullanımı kadın ve erkeklerde GnRH salınımına engel olarak üreme fonksiyonunu bozar, kadınlarda yumurtlama fonksiyonunu olumsuz etkiler. Kokain kullanımı sperm yapımına engel olur, kadınlarda fallop tüplerinde hasar yaratır. Kadınlarda ağır alkol tüketimi fertiliteyi azaltır, erkeklerde ise azalmış semen kalitesi ve impotans sebebidir. Orta derece alkol kullanımı da gebelik ihtimalini etkilemektedir. Orta derece kafein kullanımı (250 mg/günden az) olumsuz etkisi görülmezken , yüksek düzeyde kullanımı gebeliği engellemektedir veya gebelik kayıplarını arttırmaktadır.

İş ve çevre ile ilgili tehlikeli maddelere maruz kalınması gebe kalabilmeyi ve spontan gebelik kayıplarını arttırmaktadır. Kuru temizleme sanayiinde kullanılan perkloretilen, dokuma işinde kullnılan tolüen, etilen oksit ve karışık solventler kısırlığa sebep olabilmede ilişkili bulunmuştur. Radyan ısı ve ağır metallere maruziyet erkeklerde semen anormallikleri yaratmaktadır.

Sonuç olarak gebelik planlayan çiftlere, sigara bıraktırılması ve BMİ’nin 20-25 arası tutulması önerilmektedir. Alkol tüketiminin haftada 4 bardaktan az olması ve kafein alımının 250 mg/günden az olması önerilir.

Share this post

Start typing and press Enter to search

Shopping Cart